معرفی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی :
یکی از راهکارهای اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی انتخاب مناطق بالقوه مستعد برای ایجادشرایط مناسب جهت فعالیت واحد های اقتصادی می باشد. درهمین راستا طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در برنامه چهارم توسعه مطرح و به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. و در سال 1389 توسط مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و به تاًیید شورای محترم نگهبان رسید.
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بعنوان یکی از بزرگترین مراکز مهم در حال توسعه شرق ایران و موتور محرک توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از مزایای ویژه و موقعیت جغرافیایی، وسعت کافی و استعدادهای منحصر بفرد و قرار گرفتن در حلقه طلایی کریدور بین المللی ترانزیت شمال شرق – جنوب شرق، دسترسی به بازارهای بزرگ افغانستان و کشورهای آسیای میانه و ظرفیت های تجاری و اقتصادی فراوان، جایگاه ممتازی را برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد ملی و بین المللی دارا می باشد.
این منطقه با اخذ مصوبات هئیت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی ، در دو سایت مرکزی (به مساحت 730 هکتار) و مرزی (به مساحت 100 هکتار) با کاربری عام (صنعتی ، تجاری ،خدماتی ) به عنوان تنها منطقه ویژه اقتصادی کشور که دارای یک قطعه منفصله در نقطه صفر مرزی مستقر در مرز رسمی ماهیرود (میل 78) می باشد.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با شماره ثبت 4224 بیرجند مورخ 29/06/1390 ثبت گردیده و با طی مراحل اولیه و انجام تشریفات قانونی و اداری و معرفی شرکت مزبور به هیئت وزیران ، در تاریخ 20/12/1390 از طرف این هیئت و دفتر شورای هماهنگی مناطق به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه مزبور معرفی گردید و سازمان مسئول منطقه ویژه در راستای عملی شدن هر چه سریع تر این فرصت طلایی ، بلافاصله نسبت به دریافت مجوزهای قانونی لازم اقدام نمود و و با اخذ مجوز زیست محیطی بعنوان مجوز شروع عملیات عمرانی در اردیبهشت 93 ، شروع به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز نموده و در مدت کمتر از از یک سال موفق به ایجاد شاهرگ های حیاتی شد و مرحله نخست با حضور اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسید که ایشان در این بازدید اعلام داشت: به یمن امنیت موجود در مرزهای شرقی و استقرار منطقه ویژه اقتصادی، این استان می تواند به یکی از تاثیر گذارترین مکان ها در زمینه تجارت خارجی تبدیل شود