با “منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی” امنیت در سرمایه گذاری را تجربه کنید …..

همراه اقتصادی ارجمند

امروزه در تجارت بین المللی زمان انجام کار؛ در امر واردات و صادرات یک موضوع بدیهی بوده که همواره کشورها برای آن برنامه ریزی کرده اند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران در جهت تسهیل فرآیندهای بازرگانی داخلی و خارجی (واردات و صادرات) قوانین جدیدی را در یک دهه اخیر وضع نموده که ظهور مناطق ویژه اقتصادی با دارا بودن مزیت های خاص و منحصر به فرد در شریان حیاتی کشور نمونه ای از آنها می باشند که می توانند موجبات رونق بخشی فعالیت تجار، بازرگانان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم نمایند. مناطقی که خارج از قلمرو گمرک جمهری اسلامی ایران بوده و براساس قوانین و مقررات وضع شده و مزیت های موجود در این مناطق کمک های مفید و ارزنده ای را در امر تجارت و سرمایه گذاری ملی و بین المللی پایه گذاری کرده است.

در همین راستا؛ منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با دارا بودن دو سایت مرکزی به مساحت730 هکتار در مرکز استان و سایت مرزی خود به مساحت100 هکتار در نقطه صفر مرزی ماهیرود (میل 78) و واقع شدن در مرکز ثقل محور ترانزیتی شمال شرق – جنوب شرق همراه با مزیت های منحصر به فرد و حذف بروکراسی های اداری توانسته نقش کلیدی را در این زمینه ایفا نماید و بستری مناسب همراه با آرامش خاطر را برای فعالین اقتصادی فراهم آورد.

منطقه ویژه اقتصادی به عنوان گذرگاهی امن در شرق کشور به عنوان دروازه طلایی اقتصاد شرق کشور شناخته شده و با توجه به مزیت های منحصر به فرد خود می تواند همواره در جهت اعطاء خدمات به متقاضیان اعم از داخلی و خارجی پیشرو باشد.