در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی برگزار شد :

کارگاه آموزشی ” بررسی راهکارهای حضور در بازارهای جهانی ”

 

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی کارگاه آموزشی ” بررسی راهکارهای حضور در بازارهای جهانی ” با حضور پروفسور توماس شوستر استاد دانشگاه مانهایم آلمان توسط سازمان مدیریت صنعتی در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی برگزار گردید.

پروفسور توماس شوستر در ابتدای این کارگاه گفت :

بسیار خرسندم که مباحث بسیار مهم شناخت راهکارهای ورود به بازارهای جهانی را در منطقه ویژه اقتصادی که بسیار با موضوع کارگاه مرتبط است مطرح می کنم.

وی گفت : تمام دنیا شاهد پیشرفت روزافزون کشور چین از ۴۰ سال گذشته تاکنون می باشد و یکی از اصلی ترین فاکتورهای توسعه و رشد این کشور همین مناطق ویژه اقتصادی هستند .

شوستر اظهار داشت : روند توسعه در شرق از مناطق ویژه اقتصادی شروع شد و امیدوارم این منطقه نیز منجر به رشد و توسعه خراسان جنوبی و شرق ایران شود.