دیدار دکتر فورگی نژاد ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی با مهندس صفدری زاده ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در خصوص برگزاری استارت آپ عناب با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی و منطقه ویژه اقتصادی