حضور اعضای هئیت مدیره مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی در منطقه ویژه اقتصادی و دیدار با مهندس صفدری زاده ریاست سازمان