رد کردن لینک ها

بازدید میدانی جناب آقای ابراهیم طاهریان؛مشاور محترم وزیر امورخارجه و نماینده ویژه در افغانستان از مجموعه سایت مرزی ماهیرود

بازدید میدانی جناب آقای ابراهیم طاهریان؛مشاور محترم وزیر امورخارجه و نماینده ویژه در افغانستان از مجموعه سایت مرزی ماهیرود با همراهی :جناب آقای مهندس موهبتی مدیرکل محترم دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری؛مدیران محترم سایت مرزی و مدیران منطقه ویژه اقتصادی

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام