رد کردن لینک ها

بازدید میدانی دکتر ولی زاده؛ معاونت محترم اداره کل حراست و امور انتظامی گمرکات ایران از منطقه ویژه اقتصادی

بازدید میدانی دکتر ولی زاده؛

معاونت محترم  اداره کل حراست و امور انتظامی گمرکات ایران  با حضورجناب رحیمی زاده ؛مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی  وهمراهی جناب عبدلی ؛ریاست محترم اداره حراست گمرکات استان از منطقه ویژه اقتصادی و برخی واحدهای تولیدی مستقر در سایت مرکزی این سازمان

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام