رد کردن لینک ها

نشست مطبوعاتی رئیس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با موضوع ارائه گزارش عملکرد و اقدامات منطقه ویژه اقتصادی درراستای رونق وجهش تولید و ایجاد اشتغال مولد و ارائه برنامه های عملیاتی درجهت تحقق شعار سال جدید

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام