رد کردن لینک ها

مونتاز خودروهای راهسازی و معدنی و ساختمانی

مونتاز خودروهای راهسازی و معدنی و ساختمانی

محدوده موردمطالعه از دیدگاه آب‌های سطحی دارای رودخانه دائمی یا فصلی نیست و فقط دارای مسیله­ های سیلاب رو می‌باشد. ارتفاع رواناب سالانه حوضه ۲/۱۹ میلی‌متر سال برآورد شده است که با توجه به بارندگی سالانه ۱۷۰ میلی‌متر ضریب رواناب ۱۱% خواهد بود. وسعت آبخوان بیرجند برابر با ۳۶۰ کیلومترمربع است. حداکثر ضخامت آبرفت در دشت بیرجند برابر با ۲۰۰ متر هست. آبخوان دشت بیرجند از نوع آزاد می‌باشد و ازلحاظ برداشت و بهره‌برداری از آبخوان، ممنوعه اعلام‌شده است. ضریب ذخیره آبخوان ۵ درصد می­باشد. بر اساس اندازه‌گیری‌هایی که از سطح آب زیرزمینی آبخوان بیرجند در دوره آماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ شده است، متوسط افت سالانه سطح آب زیرزمینی ۳۸/۰- سانتیمتر می‌باشد.


ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام