رد کردن لینک ها

مدیران اداری

حسین زارعی

مدیر عامل / مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری

داخلی ۱۱۸

Investmentmanager@birjandsez.ir

میثم حسینی

مدیریت سایت مرزی

داخلی ۱۲۳

bordermanager@birjandsez.ir

محمد قلی زاده

مدیریت اداری و پشتیبانی

داخلی۱۱۲

officialmanager@birjandsez.com

فهیمه زنگویی مطلق

مدیریت امور مالی

داخلی ۱۰۴

financialmanager@birjandsez.ir

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام