رد کردن لینک ها

🔰بازدید اتاق تعاون استان ازمنطقه ویژه اقتصادی؛سایت مرزی ماهیرود

🔰بازدید اتاق تعاون استان ازمنطقه ویژه اقتصادی؛سایت مرزی ماهیرود

🔼به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی پیش ازظهردیروز ؛جناب آقای حسینی رئیس اتاق تعاون استان به همراه سرکار خانم خورشیدزاده؛دبیر اتاق؛ همچنین جناب اشرفی

🔰حضور محترم دکتر روح الله ایزدخواه؛نماینده محترم استان تهران  همچنین عضو کمیسیون صنایع ومعادن در مجلس شورای اسلامی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

🔰حضور محترم دکتر روح الله ایزدخواه؛نماینده محترم استان تهران همچنین عضو کمیسیون صنایع ومعادن در مجلس شورای اسلامی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

🔰حضور محترم دکتر روح الله ایزدخواه؛نماینده محترم استان تهران همچنین عضو کمیسیون صنایع ومعادن در مجلس شورای اسلامی 🔼دکتر روح الله ایزدخواه؛ اهل بیرجند ؛ مشاور خبره ومتخصص درزمینه های

بازدید اتاق تعاون استان ازمنطقه ویژه اقتصادی بیرجند

بازدید اتاق تعاون استان ازمنطقه ویژه اقتصادی بیرجند

🔼به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی پیش ازظهردیروز ؛جناب آقای حسینی رئیس اتاق تعاون استان به همراه سرکار خانم خورشیدزاده؛دبیر اتاق؛از برخی واحدهای تولیدی

🔼بازدید  مجموعه بیمه رازی استان خراسان جنوبی از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

🔼بازدید مجموعه بیمه رازی استان خراسان جنوبی از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

🔼بازدید مجموعه بیمه رازی استان خراسان جنوبی از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ◀به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی؛ مسئولین وکارشناسان مجموعه بیمه رازی استان خراسان جنوبی

جذب دانشجو در رشته هایی بر اساس نیاز جوامع صنعتی و تجاری در مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

جذب دانشجو در رشته هایی بر اساس نیاز جوامع صنعتی و تجاری در مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

رئیس مرکز علمی – کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در جریان آیین آغاز سال تحصیلی این مرکز با حضور محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی- کاربردی کشور با

دیدار صمیمی مهندس صفدری زاده؛ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی با تجار؛غرفه داران ونمایندگان فعال درسایت مرزی ماهیرود

دیدار صمیمی مهندس صفدری زاده؛ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی با تجار؛غرفه داران ونمایندگان فعال درسایت مرزی ماهیرود

◀گزارش: ✔دیدار صمیمی مهندس صفدری زاده؛ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی با تجار؛غرفه داران ونمایندگان فعال درسایت مرزی ماهیرود 🔰به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه

✔بازدیدمیدانی جناب سرهنگ فرشید فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی از سایت مرزی ماهیرود منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

✔بازدیدمیدانی جناب سرهنگ فرشید فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی از سایت مرزی ماهیرود منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

✔بازدیدمیدانی جناب سرهنگ فرشید فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی به همراه جناب سرهنگ کارگر؛ فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان سربیشه از : 🏁منطقه ویژه اقتصادی؛ سایت مرزی ماهیرود 🔼 درطی

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام