رد کردن لینک ها

به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه و گرامیداشت روز خبرنگارصورت گرفت:

به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه و گرامیداشت روز خبرنگارصورت گرفت:

، مهندس زارعی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با همراهی جناب آقای دکتر اکبری راد ، مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی

اقدامات موثر ایمنی و آتش نشانی در سایت مرزی ماهیرود

اقدامات موثر ایمنی و آتش نشانی در سایت مرزی ماهیرود

اقدامات موثر ایمنی و آتش نشانی در سایت مرزی ماهیرود،منطقه ویژه اقتصادی مسئول واحد ایمنی،بهداشت و محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی عنوان کرد: واحدHSE منطقه ویژه اقتصادی خراسان

بازدید از مجموعه تولیدی زندگی بهشتی با حضور مدیران بهزیستی استان

بازدید از مجموعه تولیدی زندگی بهشتی با حضور مدیران بهزیستی استان

بازدید از مجموعه تولیدی زندگی بهشتی با حضور مدیران بهزیستی استان ؛مدیریت اقتصادی منطقه ویژه و سرکاراخانم دکتر ضیائیان دبیر کمیته کارآمدی برنامه و بودجه مجلس انجام شد . در

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام