رد کردن لینک ها

مشوق ها و مزایا

برای مشاهده ی مزیت های حضور، مشوق های گمرکی، مزیت ترانزیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی کلیک کنید.

مطالب بیشتر

قوانین و آیین نامه

قوانین تشکیل منطقه ویژه، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، صادرات و واردات را مطالعه فرمایید.

مطالب بیشتر

خدمات سرمایه گذاری

با معرفی انواع فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شامل سرمایه گذاری تولیدی، صنعتی، خدماتی، کارگاهی و تجاری آشنا شوید.

مطالب بیشتر

سرمایه گذاری خارجی

برای آشنایی با قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین اطلاع از مدارک و روند این نوع سرمایه گذاری کلیک کنید.

مطالب بیشتر

واحد های سرمایه گذاری

برای مشاهده واحدهای سرمایه گذاری مستقر در سایت مرکزی و سایت مرزی کلیک کنید

آخرین اخبار

برای مشاهده رسانه نوشتاری رویدادها، فعالیت ها و اخبار منطقه ویژه اقتصادی کلیک کنید

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا در سایت مرزی
منطقه ویژه اقتصادی

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا در سایت مرزی

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا با همکاری مرکز بهداشت توسط واحد

بازدید جناب آقای سلطان محمدی معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی از سازمان
منطقه ویژه اقتصادی

بازدید جناب آقای سلطان محمدی معاونت بازرگانی سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی از سازمان

منطقه ویژه اقتصادی بستر فرصت های استثنایی در استانصبح امروزبازدید جناب آقای سلطان محمدی معاونت

بازدید جناب سرهنگ اژگان، جانشین فرماندهی محترم مرزبانی  استان از سایت مرزی
منطقه ویژه اقتصادی

بازدید جناب سرهنگ اژگان، جانشین فرماندهی محترم مرزبانی استان از سایت مرزی

بازدید میدانی جناب سرهنگ اژگان،جانشین فرماندهی محترم مرزبانی استان خراسان جنوبی از پروژه های در