رد کردن لینک ها

واحدهای سرمایه گذاری مستقر

واحدهای سرمایه گذاری مستقر در سایت مرکزی و سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی

مجتمع تولیدی پویا شهاب

مجتمع تولید هیدرو کربن سبک و سنگین

تخلیه و بارگیری سوخت

نجیب عارف

تولید هیدرو کربن سبک و سنگین

بسیج سازندگی

مونتاز خودروهای راهسازی و معدنی و ساختمانی

فرآوری و بازیافت مجدد روغن

مرکز مبادلات تجاری خراسان جنوبی

برش وبسته بندی کاغذ

فرآوری محصولات کشاورزی

مهبد ترابر

شیشه فلوت کاویان

بسته بندی و فرآوری خشکبار و مواد غذایی

فرآوری بنتونیت و آهک

نخ پشمی

تولید همبرگر و کباب لقمه

تولید هیدرو کربن سبک و سنگین

بسته بندی مواد غذایی و خوراکی

پایانه صادراتی سنگ و مواد معدنی

شرکت خاوران پردیس بیرجند

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام