رد کردن لینک ها

بازدید از مجموعه تولیدی زندگی بهشتی با حضور مدیران بهزیستی استان

بازدید از مجموعه تولیدی زندگی بهشتی با حضور مدیران بهزیستی استان

بازدید از مجموعه تولیدی زندگی بهشتی با حضور مدیران بهزیستی استان ؛مدیریت اقتصادی منطقه ویژه و سرکاراخانم دکتر ضیائیان دبیر کمیته کارآمدی برنامه و بودجه مجلس انجام شد . در

نشست مدیران ومسئولین اداره کل بهزیستی استان با مدیران منطقه ویژه اقتصادی

نشست مدیران ومسئولین اداره کل بهزیستی استان با مدیران منطقه ویژه اقتصادی

نشست مدیران ومسئولین اداره کل بهزیستی استان با مدیران منطقه ویژه اقتصادی 🔸رایزنی پیرامون رقم خوردن  تفاهم نامه ای مشترک درجهت کمک به اشتغال جامعه هدف بهزیستی وقشر مظلوم معلولین

بازدید میدانی جناب سرهنگ خسروی ؛جانشین محترم فرماندهی مرزبانی استان از مجموعه مرزی ماهیرود

بازدید میدانی جناب سرهنگ خسروی ؛جانشین محترم فرماندهی مرزبانی استان از مجموعه مرزی ماهیرود

بازدید میدانی جناب سرهنگ خسروی ؛جانشین محترم فرماندهی مرزبانی استان از مجموعه مرزی ماهیرود 🔸️معاون محترم فرماندهی مرزبانی استان با همراهی مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری،مدیرعامل محترم سازمان همیاری و شهرداری

برگزاری سومین جلسه کمیته حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

برگزاری سومین جلسه کمیته حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

برگزاری سومین جلسه کمیته حفاظت فنی،ایمنی و بهداشت کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی،با حضور مسئولین ایمنی و سرپرستان ترانشیپ های سوختی مرز ماهیرود ،در محل سالن اجتماعات منطقه

با همکاری واحد HSEمنطقه ویژه اقتصادی صورت گرفت: 🔰برگزاری  کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل و اعضای محترم سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی  بیرجند

با همکاری واحد HSEمنطقه ویژه اقتصادی صورت گرفت: 🔰برگزاری کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل و اعضای محترم سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

🔰برگزاری کارگاه آموزشی مبانی کمک های اولیه با حضور پرسنل و اعضای محترم سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

بازدید جابرانصار؛سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان ازمرز ماهیرودوملاقات مرزی گمرکات استان فراه وگمرکات خراسان جنوبی

بازدید جابرانصار؛سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان ازمرز ماهیرودوملاقات مرزی گمرکات استان فراه وگمرکات خراسان جنوبی

بازدید جابرانصار؛سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان ازمرز ماهیرودوملاقات مرزی گمرکات استان فراه وگمرکات خراسان جنوبی جناب آقای جابرانصار؛سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان  بهمراه جناب دکترموهبتی مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسان جنوبی، نمایندگی

بازدید میدانی دکتر ولی زاده؛  معاونت محترم  اداره کل حراست و امور انتظامی گمرکات ایران   از منطقه ویژه اقتصادی

بازدید میدانی دکتر ولی زاده؛ معاونت محترم اداره کل حراست و امور انتظامی گمرکات ایران از منطقه ویژه اقتصادی

بازدید میدانی دکتر ولی زاده؛ معاونت محترم  اداره کل حراست و امور انتظامی گمرکات ایران  با حضورجناب رحیمی زاده ؛مدیرکل گمرکات استان خراسان جنوبی  وهمراهی جناب عبدلی ؛ریاست محترم اداره

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام