رد کردن لینک ها

سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی

برای شروع فعالیت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، این صفحه را مطالعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست سرمایه گذاری و تخصیص زمین

اشخاص حقیقی

۱_کپی شناسنامه و کارت ملی
۲_گواهی امضاء تنظیم شده توسط دفترخانه اسناد رسمی
۳_کپی کارت پایان خدمت

اشخاص حقوقی

۱_کپی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات
۲_کپی تمام صفحات اساسنامه شرکت
۳_کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء مجاز
۴_گواهی امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت
۵_معرفی نامه نماینده شرکت

فرم های مورد نیاز

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام