رد کردن لینک ها

اَبَرسرمایه گذاران در راه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

اَبَرسرمایه گذاران در راه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان  از بیرجند؛ صفدری زاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت: جلسه‌ای با ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  پس  از سفر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام