رد کردن لینک ها

شرکت صنایع ابزار دقیق و توسعه الکترونیک صدر پژوهش کویر

شرکت صنایع ابزار دقیق و توسعه الکترونیک صدر پژوهش کویر

شرکت صنایع ابزار دقیق و توسعه الکترونیک صدر پژوهش کویر

تولید: منبع تغذیه صنعتی – کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی – انواع اینورتور منفصل از شبکه((plc -انواع اینورتور متصل به شبکه ( خورشیدی ) – بردهای مدارچاپی-اینورتور بیشتر از یک کیلو وات

میزان سرمایه(میلیون ریال):۸۲۰۰۰ یورو -۸۷۱/۶۳۶/۲

میزان اشتغال:۱۸ نفر


تاریخ: ۲۴ آبان , ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام