رد کردن لینک ها

شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد

شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد

شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد

شرکت پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد:

تولید :در زمینه هیدروکربن سبک و سنگین

میزان سرمایه ( میلیون ریال): ۹۳۱۰۳/۵۳۷/۲۴

میزان اشتغال : ۳۵ نفر


تاریخ: ۲۴ آبان , ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام