رد کردن لینک ها

آغاز واکسیناسیون پرسنل سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی،سایت مرزی ماهیرود

آغاز واکسیناسیون پرسنل سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی،سایت مرزی ماهیرود خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته توسط واحدHSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی؛ سهیمه واکسن کرونا به پرسنل سایت مرزی ماهیرود از طرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اختصاص داده شده است

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام