رد کردن لینک ها

امرتولید و اشتغالزایی از مصادیق خیرات و مبرات است.

صفدری زاده رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی :

امرتولید و اشتغالزایی از مصادیق خیرات و مبرات است.

مهندس مرتضی صفدری زاده ؛رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در نشست مشترک با مدیران نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از معدود مناطقی است که توسط بخش خصوصی اداره می شود ،گفت: این خصوصی بودن باعث آشنایی و همدردی با دغدغه های سرمایه گذاران و بخش خصوصی می گردد که درهمین راستا در منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذار جز تولید و بازاریابی و فروش دغدغه دیگری ندارد.
وی هچنین اظهار داشت: یکی از مولفه هایی که این منطقه توانست عنوان موفق ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را اخذ نماید ؛ تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاران است
به نحوی که از لحظه قطعی شدن شروع عملیات ظرف ۴۸ ساعت زمین تحویل سرمایه گذار گردیده و کلیه مجوزها و موافقت های اصولی توسط خود سازمان
متولی منطقه صادر می گردد.
صفدری زاده با بیان اینکه مجموعه متولی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با سابقه بیش از ۲ دهه مدیریت در تولید و اشتغال زایی مولد و مستقیم و رسمی درکشور؛اعتقاد راسخ دارد که امر تولید اشتغالزایی از مصادیق عینی خیرات و مبرات می باشد.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام