رد کردن لینک ها

اَبَرسرمایه گذاران در راه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان  از بیرجند؛ صفدری زاده مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت: جلسه‌ای با ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  پس  از سفر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫیرود داشتیم که این کارگروه اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و این جلسه نتایج خوبی داشت.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد کارگروه کشتیرانی جمهوری اسلامی قرار شد همکاری بین این کارگروه و منطقه ویژه در قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی در مرز ماهیرود صورت گیرد.

صفدری زاده ادامه داد: با توجه به این پیشنهاد تصمیم گرفته شد ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ جمهوری اسلامی، ﻣﺤﻤﻮﻻت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻤﻞ و از آﻧﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺎﻫیرود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن، ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ.

وی این همکاری را سبب تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان دانست.

صفدری زاده افزود: منطقه ویژه اقتصادی استان تنها منطقه‌ای است که دارای یک قطعه منفصله است و درب منطقه ویژه اقتصادی با دارا بودن ۸ ردیف ورودی و خروجی علاوه بر تسهیل در صادرات و واردات کالا به انجام فعالیت‌های صادراتی نیز سرعت می‌بخشد.

به گفتگو بپیوندید