رد کردن لینک ها

بازدید میدانی مدیرعامل محترم منطقه ویژه اقتصادی بجنورد باهمراهی عوامل اجرائی شهرک های صنعتی خراسان شمالی از سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام