رد کردن لینک ها

بازید رئیس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از پروژه های مستقر درسایت مرکزی سازمان

مهندس صفدری زاده رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی طی بازدیدی از برخی پروژه ها و واحدهای تولیدی مستقر در سایت مرکزی منطقه ویژه اقتصادی بازدید و با ارائه نقطه نظرات مدیریتی ؛ مدیران واحدهای مذکور را در راستای توسعه بیش از پیش راهنمایی نمود.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام