رد کردن لینک ها

حضور محترم دکتر فاطمی، معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

بازدید و حضور محترم دکتر فاطمی، مدیر محترم آموزش توسعه وآینده نگری همچنین معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با همراهی همکارانشانسرکار خانم ابراهیمی رئیس گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری وهمچنین سرکار خانم فنودی کارشناس گروه پژوهش وآینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

در این جلسه که باحضور مهندس زارعی مدیریت اقتصادی وسرمایه گذاری منطقه ویژه و جناب یزدانی پور ، مسئول اجرایی موسسه آموزشی وپژوهشی رایزن توسعه منطقه ویژه اقتصادی برگزار گردید،جناب دکتر فاطمی پیشنهاد بهره مندی هرچه بیشتر استان از اساتید برجسته کشوری علی الخصوص مهندس صفدری زاده به عنوان کارآفرین برتر ونمونه کشوری همچنین مدرس دانشگاه با ایجاد کلاس های بهبود مدیریت برای مدیران استان همچنین کارکنان دستگاه های اجرایی را عنوان کرده و آمادگی خود راجهت هماهنگی واجرای این گونه جلسات آموزشی وپژوهشی ، چه به شیوه مجازی در رسانه ها وچه به صورت حضوری اعلام فرمودند.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام