رد کردن لینک ها

حضور مهندس زارعی مدیرعامل محترم منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات،حمل ونقل،ترانزیت وگمرک

حضور مهندس زارعی مدیرعامل محترم منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات،حمل ونقل،ترانزیت وگمرک با حضور مسئولین دولتی و بخش خصوص استان با موضوع : 📍تشکیل ستاد هماهنگی اکسپو جهت مشارکت حداکثری استان در رویدادجهانی اکسپو دبی ۲۰۲۰ 📍بررسی و ارائه راهکارهای حضور موثر فعالان اقتصادی استان دررویداد جهانی اکسپو۲۰۲۰ دبی

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام