رد کردن لینک ها

مرکز آموزش علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افتتاح شد

عصر چهارشنبه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و جمعی از مسئولان استانی خراسان جنوبی مرکز آموزشی علمی و کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افتتاح شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این مراسم بیان کرد: این منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اولین منطقه ویژه بوده که توسط بخش خصوصی اداره می شود.

مرتضی صفدری زاده بیان کرد: این مرکز با گرایش خدماتی، صنعتی و تجاری با مصوبه مجلس شورای اسلامی در استان راه اندازی شده و در توسعه اقتصادی استان دستاوردهایی داشته است.

مرکز بین الملل و رشد نوآورانه ایجاد شود

وی با بیان اینکه شکل گیری توسعه نیازمند وجود نیروهای ماهر و کارآموخته است، اظهار کرد: مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی با هدف تربیت نیرو و با نگاه عملیاتی و کاربردی راه اندازی شده است.

صفدری زاده بیان کرد: این مرکز در سه رشته تخصصی امور گمرکی، ایمنی و حفاظت کار و بازاریابی راه اندازی شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بیان کرد: تاکنون در رشته امور گمرکی ۲۰ دانشجو پذیرش شده است.

 وی بیان داشت: اعطای وام شهریه، تقسیط شهریه و برگزاری کلاس ها در ساعات غیر اداری از جمله تسهیلاتی است که برای دانشجویان این مرکز پیش بینی کرده ایم.

وی خواستار ایجاد مرکز بین الملل و مرکز رشد نوآورانه در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند شد و افزود: نبود نیروی متخصص یکی از ضعف های افغانستان است بنابراین ایجاد این مرکز می تواند کمک شایسته ای به منطقه داشته باشد.

مرکز علمی و کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند الگویی برای منطقه و کشورهای همجوار

صدیقی معاون وزیر علوم هم در این مراسم با اشاره به راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بیان کرد: رشته های پیش بینی شده در این دانشگاه مبنی بر نیازهای منطقه است.

سید احمد رضا پیش بین مشاور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هم با بیان اینکه فعالیت مرکز علمی و کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند می تواند رویشی مطلوب از مراکز علمی و کاربردی در جهت پیوند علم و صنعت باشد،  گفت: باید در جهت الگو شدن مرکز علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی در منطقه و کشورهای همجوار تلاش شود.

به گفتگو بپیوندید