رد کردن لینک ها

منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نسبت به برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پویایی خوبی برخوردار است

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در جریان بازدید از سازمان منطقه ویژه اقتصادی ضمن قدر دانی از اقدامات این سازمان گفت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نسبت به برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پویایی خوبی برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان بازدید کرد.

اشرفی در جریان بازدید از سازمان منطقه ویژه اقتصادی ضمن قدر دانی از اقدامات این سازمان گفت: منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نسبت به برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پویایی خوبی برخوردار است.

وی در ادامه ضمن قدر دانی از واحد کار و اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: این سازمان توانسته است با پرداخت به موقع حقوق پرسنل سازمان و واحدها، کمترین نارضایتی را دارد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی از چند واحد مستقر در سازمان منطقه ویژه اقتصادی بازدید کرد .

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام