رد کردن لینک ها

📍دیدار مدیرعامل محترم سازمان همیاری و شهرداری های استان و جمعی از معاونین این مجموعه با مدیران منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

📍دیدار مدیرعامل محترم سازمان همیاری و شهرداری های استان و جمعی از معاونین این مجموعه با مدیران منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ✔ایجاد تعامل و همکاری بیشتر میان این دو مجموعه: مهندس قلی زاده، مدیرعامل سازمان همیاری وشهرداری های استان عنوان کرد:سازمان همیاری و شهرداری ها آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری و سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی اعلام داشته واین سازمان را از حیث حاکمیتی درکنار منطقه ویژه اقتصادی می داند. بی شک این تعامل و همکاری درجهت رونق استان رقم خواهد خورد. مهندس قلی زاده ضمن قدردانی از تیم بزرگ منطقه ویژه اقتصادی بیرجند؛ پیشرفت مرز بین المللی ماهیرود را مدیون تلاش های بی وقفه سازمان منطقه ویژه اقتصادی عنوان کرد. درپایان; مهندس زارعی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند؛ ضمن ابراز خرسندی درجهت اجرای این تعاملات و همکاری های دوطرفه؛ همیشه همراه بودن این سازمان رابامنطقه ویژه یادآور شده و نوید اتفاقاتی بسیار بزرگ را با همکاری سازمان همیاری و شهرداری های استان ابراز داشت

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام