رد کردن لینک ها

🔰ایجاد مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی درازای تعهد به پرداخت یک میلیاردودویست میلیون تومانی

🔰شناسایی ۱۰۱ طرح سرمایه گذاری استانی در دهمین نشست ستاد توسعه خاوران
🔰ایجاد مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی درازای تعهد به پرداخت یک میلیاردودویست میلیون تومانی
🔰امضا ۲ تفاهم نامه مشترک سرمایه گذاری میان ستاد توسعه خاوران و منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی؛ این تفاهم نامه که ازآن تحت عنوان :
(طرح تربیتی مدارس امین)یاد می شود درخصوص اعزام ۸ ماهه تعدادی از روحانیون جوان و فعال به مدارس استان است که هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید به جهت انجام امورات فرهنگی واجتماعی رقم خواهد خورد.
تعداد این مدارس ۱۵۰ مورد می باشد که ازاین آمار ۵۰ مدرسه در شهرستان بیرجند و الباقی آن درهرشهرستان ،۱۰مدرسه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام