رد کردن لینک ها

🔰بازدید میدانی کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و شبکه بهداشت و درمان سربیشه از منطقه ویژه اقتصادی؛ سایت مرزی ماهیرود

بازدید میدانی کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و شبکه بهداشت و درمان سربیشه از منطقه ویژه اقتصادی؛ سایت مرزی ماهیرود با حضور:
🔼مدیر گروه سلامت محیط و کار استان
🔼کارشناس سلامت محیط استان
🔼کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان
🔼کارشناس بهداشت محیط پایگاه مراقبت بهداشتی مرز ماهیرود
✔در این بازدید از اماکن مختلف سایت با محوریت بازدید از موارد بهداشتی سایت و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی صورت گرفت و از اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشتی توسط واحد HSE وهمچنین از مهندس قلی زاده ؛مدیر سایت مرزی ماهیرود تشکر به عمل آمد.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام