رد کردن لینک ها

🔰بازدید اتاق تعاون استان ازمنطقه ویژه اقتصادی؛سایت مرزی ماهیرود

🔼به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی پیش ازظهردیروز ؛جناب آقای حسینی رئیس اتاق تعاون استان به همراه سرکار خانم خورشیدزاده؛دبیر اتاق؛ همچنین جناب اشرفی مدیرکل تعاون ؛کار ورفاه اجتماعی استان از سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی بازدید کردند. 🔼مهندس قلی زاده ؛مدیریت سایت مرزی ماهیرود منطقه ویژه اقتصادی بیرجند؛ضمن عرض خوش آمدگویی پیرو بازدید صورت گرفته عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اولین منطقه ویژه درکشور می باشد که ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری ها وزیر ساخت آن به نحو خصوصی انجام گرفته است. به طور کلی ۵۹ گروه سرمایه گذار در ۲ سایت مرکزی ومرزی مشغول به فعالیت های اقتصادی می باشند . 🔼حسینی رئیس اتاق تعاون با ابراز خرسندی بابت پیشرفت های چشم گیر منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نسبت به بازدیدهای سال های قبل؛ افزود: باعث خوشحالی وخرسندی است که با وجود تمامی مشکلات حاد سرمایه گذاری دراین منطقه؛شرایطی توسط منطقه ویژه اقتصادی ایجادشده است که چه در بحث اشتغال وچه در بحث صادرات وواردات برای استان حائز اهمیت است. به عبارتی این سود ومنفعت ۲ طرفه است هم عمومی برای استان وهم به طور خصوصی برای سرمایه گذار ازارزش والایی برخورداراست.منفعتی که هم پایدار وهم دارای توجیه اقتصادی می باشد. 🔼همگرایی تشکل ها دراستان : جناب حسینی؛درادامه افزود: اتاق تعاون زیر مجموعه بخش خصوصی محسوب می شود با این شرایط که دارای قدرت حاکمیتی می باشد. 🔼حسینی درادامه گفت: اخیرا میان اتاق تعاون ایران و وزارت های مربوطه؛ توافقی صورت گرفته به صورت تفاهم نامه ای به عنوان مسکن ویژه کارگری وساخت مسکن ارزان قیمت درجوار کارگاه ها وشهرک های صنعتی که البته دراستان هایی ازجمله فارس وخراسان رضوی به صورت پایلوت سابقا انجام گرفته است .لذا همگرایی تشکل ها دراستان بیش ازپیش احساس می شود چرا که تعاونی ها ازطرفی به تولید سوق داده می شوند وازطرفی دیگرسرمایه های سرگردان به سمت توسعه استان سوق داده می شوند.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام