رد کردن لینک ها

🔰بازدید مجموعه ذوب آهن اصفهان ازمنطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

🔼به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند؛ شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان؛ ظهر امروز پس ازبازدید میدانی خود از سایت مرزی ماهیرودودیدار با مهندس قلی زاده مدیریت این سایت؛ازنزدیک درجریان امورات سرمایه گذاری درمرز قرار گرفتند و درادامه با مهندس زارعی مدیریت اقتصادی وسرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به دیدارو گفتگو پرداختند. 🔼مهندس زارعی؛ضمن عرض خوش آمدگویی پیرو بازدید صورت گرفته عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اولین منطقه ویژه درکشور می باشد که ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری ها وزیر ساخت آن به نحو خصوصی انجام گرفته است. به طور کلی ۵۹ گروه سرمایه گذار در ۲ سایت مرکزی ومرزی مشغول به فعالیت های اقتصادی می باشند . همچنین مهندس زارعی اهمیت والای مرز ماهیرود را بین المللی بودن این مرز و حجم بالای سرمایه گذاری واستقبال بی نظیر سرمایه گذاران درسایت مرزی ماهیرود عنوان کرد . 🔼نمایندگان شرکت ذوب آهن اصفهان ضمن عرض تبریک بابت موفقیت های چشم گیری که منطقه ویژه اقتصادی بیرجند تابحال داشته وبا وجود تمامی مشکلات حاد سرمایه گذاری دراین منطقه؛شرایطی توسط منطقه ویژه اقتصادی ایجادشده است که چه در بحث اشتغال وچه در بحث صادرات وواردات برای استان وچه بسا درکشور حائز اهمیت است. 🔼درادامه؛ به منظور همکاری و سرمایه گذاری دراین بنگاه اقتصادی مسائل ومباحثی مطرح شد.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام