رد کردن لینک ها

🔰بازدید میدانی دادستان مرکز استان خراسان جنوبی از منطقه ویژه اقتصادی سایت مرزی ماهیرود

🔸️به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی؛ نسائی دادستان مرکز استان وهیات همراه پیش از ظهر دیروز از منطقه ویژه اقتصادی سایت مرزی ماهیرود بازدید وازنزدیک درجریان امورات وفعالیت های اقتصادی این مجموعه نیز قرار گرفتند.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام