رد کردن لینک ها

🔼کرونا؛ حریف ماهیرودنشد!

🔼کرونا؛ حریف ماهیرودنشد!
🔰ارزش صادرات کالا ازاستان خراسان جنوبی؛ ازلحاظ ارزش ۹۸% وازلحاظ وزن،۵۱% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

به گفتگو بپیوندید

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام