رد کردن لینک ها

تقدیروتشکرازمدیریت سایت مرزی ماهیرود  درراستای اجرای پروتکل های پیشگیری وکنترل کرونا ویروس در محیط کار

تقدیروتشکرازمدیریت سایت مرزی ماهیرود درراستای اجرای پروتکل های پیشگیری وکنترل کرونا ویروس در محیط کار

تقدیر وتشکر  آقای اشرفی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی؛ جناب دکتر فیروزی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همچنین دکتر مهدی زاده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از مهندس قلی زاده مدیریت

تقدیر وتشکر از ریاست سازمان درراستای اجرای پروتکل های پیشگیری وکنترل کرونا ویروس در محیط کار

تقدیر وتشکر از ریاست سازمان درراستای اجرای پروتکل های پیشگیری وکنترل کرونا ویروس در محیط کار

تقدیر و تشکرجناب آقای اشرفی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی؛ جناب دکتر فیروزی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همچنین دکتر مهدی زاده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از جناب صفدری زاده

پیام ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی به مناسبت روز کاروکارگر

پیام ریاست سازمان منطقه ویژه اقتصادی به مناسبت روز کاروکارگر

 کار شرف است،کار افتخاراست،کارعبادت است.فرهنگ کار؛ عالی ترین تصویر سازندگی وتحول است، چرا که پیامبر عظیم الشان اسلام به دستان توانمندکارگربوسه می زندواین نشان دهنده منزلت وجایگاه والای کارگراست. بی

بازدید  نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های  بیرجند خوسف ودرمیان از سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

بازدید نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های بیرجند خوسف ودرمیان از سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

نماینده منتخب مردم شریف شهرستان های بیرجند ؛خوسف ودرمیان در سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بازدید میدانی نماینده منتخب و محترم مردم شریف شهرستان های بیرجند ؛خوسف ودرمیان درمجلس شورای

ما را دنبال کنید

اینستاگرام

تلگرام